Press "Enter" to skip to content

Hvordan fungerer Business Model Canvas?

En presentasjon av en ny forretningsside burde alltid være i sammenheng med en utarbeidet forretningsmodell. Det skaper tillit både til investorer og banker at du vet hvordan din ide skal realiseres.

En forretningsmodell er et vidt begrep med mange ulike definisjoner. Gjennom boken til Osterwalder og Pigneur: «Business Model Generation» (2010) definerer e-studie begrepet slik:

EN FORRETNINGMODELL BESKRIVER DEN LOGISKE BEGRUNNELSEN FOR HVORDAN EN ORGANISASJON SKAPER, LEVERER OG KAPRER VERDI.

En kan på mange måter si at forretningsideen viser til hva bedriften skal gjøre, mens forretningsmodellen viser hvordan det skal gjennomføres. Høres kanskje komplisert ut, men det er faktisk ganske enkelt. Jeg skal presentere en populær forretningsmodell som blant annet er anbefalt av innovasjon Norge. Modellen er enkel å ta i bruk og kalles for «Business Model Canvas».

Hva er Business Model Canvas?

Business Model Canvas (BMC) ble oppfunnet av Alexander Osterwald og først publisert i boken «Business Model Generation» i 2010. BMC er en enkel forretningsmodell for både nye forretningsideer eller allerede godt etablerte bedrifter. Modellen er en visuell mal som viser sammenhengen mellom bedriftens verdiløfte, infrastruktur, kunder, kjøp og salg. Ved å ta i bruk malen vil det hjelpe bedriften å få en oversikt over aktivitetene sine, samt potensielle trade-offs som må iverksettes.

Business Model Canvas: Osterwalder, Pigneur & al. 2010. CC BY-SA 1.0.

Malen består av 9 byggeklosser og kan lastes ned fra Innovasjon Norge sine sider. Høyre side av malen er rettet mot eksterne arbeidsbetingelser for virksomheten (markedet), mens den venstre siden er rettet mot interne arbeidsbetingelser (produktet). Ifølge Altinn er en forretningsmodell et viktig styringsdokument for en selv. Den hjelper blant annet med gi god struktur på aktiviteter, et realistisk bilde av virksomheten, samt at den hjelper en bedrift å nå sine målsetninger.

La oss se nærmere på de 9 byggeklossene og hva de innebærer:

 1. Verdiløfte – Hva tilbyr du, og hvilke problemer løser virksomheten for kundene sine?
 2. Kundesegment – Hvem tilbyr du dette til, og hvem er virksomhetens viktigste kunder?
 3. Kunderelasjon – Hvordan forholder du deg til kundene, og hvilket forhold forventer de?
 4. Kanaler – Hvordan når tilbudet kundene dine, og gir kanalene et konkurransefortrinn?
 5. Inntektsstrøm – Hvordan prissetter du tilbudet ditt, og hva er kundene villige å betale?
 6. Kjerneaktiviteter – Hva må gjøres for å levere de lovede kundeverdiene?
 7. Ressurser – Hva trenger virksomheten for å skape og levere verditilbudet?
 8. Partnere – Hvem leverer det du ikke leverer selv, og hvem er de viktigste leverandørene?
 9. Kostnader – Hva er de største kostnadene, og hvilke ressurser er dyrest?

Hvorfor ta i bruk denne modellen?

Business Model Canvas er en god mal for den mer kreative typen, men også for de som føler at prosessen fort kan bli litt overveldende. Den gir en god oversikt over hele forretningsideen på kun én side. Modellen er også visuell, hvilket betyr at en kan illustrere istedenfor å skrive. Ikke minst åpner modellen opp for felles forståelse for alle involverte. Dette er noen av hovedgrunnene til at modellen har blitt så populær. Det er allikevel viktig å nevne at modellen kan være fraværende fra virkeligheten, da den ikke går i dybden på alle detaljer.

Hvis du fortsatt ikke har helt grep om hva en forretningsmodell er, og hvordan BMC fungerer, så anbefaler jeg å se denne videoen hvor de bruker et av verdens største netthandelsselskaper Amazon som et eksempel.

Hvis modellen virker interessant og du ønsker å komme i gang med å utvikle en mal for din egen forretningside, da anbefaler jeg deg å klikke deg inn på lenkene nedenfor. Ikke minst, lykke til!

→ Innovasjon Norge sine tips til å utforme en forretningsmodell

→ En kort og enkel videoinnføring i Business Model Canvas

Edit: slik som min foreleser Arne krokan og mine medstudenter har påpekt, så er det viktig at bedrifter tilpasser malen til sin type bedrift. Med det så mener jeg at en kan utvide modellen med ting som en føler at mangler. To andre elementer som absolutt burde være med uavhengig type bedrift er; transaksjonskostnader og nettverkseffekter. Dette er to elementer som er betydelig viktig for enhver bedrift. Et lite tips når du jobber med malen er å bruke post-it lapper. På denne måten er det lettere å gjøre justeringer og trade-offs!

Kilder:

(Visited 232 times, 1 visits today)

2 Comments

 1. Stine Skalleberg Stine Skalleberg januar 25, 2017

  Veldig godt skrevet! Liker at du har reflektert over hvorfor bedrifter bør ta i bruk Business Model Canvas. En god refleksjon, hvor du også trekker frem at modellen kan være fraværende fra virkeligheten. Det kan jeg si meg delvis enig i, fordi modellen bør også formes litt på eget initiativ med utgangspunkt i hvilke virksomhet som skal benytte den. Som Arne Krokan sa i forelesning (23.01.17) ville det vært en ide å ta med nettverkseffekter og transaksjonskostnader som en del av modellen. Det vil si «hvordan skal vi skape nettverkseffekter for kundene» og «hvordan senke kundenes transaksjonskostnader mest mulig».

  • Stikol Stikol januar 25, 2017

   Takk for god tilbakemelding 🙂 Veldig enig i at modellen burde tilpasses og utvides med elementer som passer for din bedrift, og ikke minst at nettverkseffekter og transaksjonskostnader.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *