Press "Enter" to skip to content

Guide: søkeannonsering med Google AdWords

Innlegget er en komprimert guide for Google sitt søkenettverk. Jeg skal se nærmere på Google søkeannonsering, og hvordan en slik annonse kan opprettes i AdWords. Guiden er basert på Google sin studieveiledning for sertifisering.

Kort om AdWords

Google har et eget annonseringssystem kalt AdWords. Annonsering gjennom dette verktøyet kalles for betalt søk. Ved å annonsere gjennom AdWords kan bedrifter lettere treffe relevante personer, og filtrere bort de som ikke er interessert. Betalt søk vil i tillegg gjøre bedriften bedre på synlighet i søkemotorene, slik at kundene klikker på din bedrift istedenfor konkurrenten. Innenfor AdWords kan en velge hvilket nettverk en ønsker å vise annonsene sine på; Google Søkenettverk, Google Displaynettverk eller YouTube-nettverket. I dette innlegget skal jeg ta for meg søkenettverket; som består av Google søk og søkepartnere. Søk er et kraftfullt annonsested. Søkeannonser kan bidra til å øke konverteringsraten betydelig, enten om det er antall app nedlastninger, trekke nye kunder, økning av salg på nett eller i fysisk butikk etc.

Hvorfor søkeannonsering?

Google søk har helt klart endret måten vi innhenter informasjon på. Internettet blir ikke bare brukt for underholdning, men det er også kilden til mye kunnskap. Dette benytter vi oss av hele tiden, og googler ting vi lurer på opp til flere ganger om dagen. Du har sikkert sittet på toget på vei til jobb og plutselig fått en trang til å reise på ferie. Så hva gjør du? Jo, du googler det. Et slikt søk kaller Google for et «mikroøyeblikk» eller «ledig øyeblikk» – søk som drives av impulser. Ved å være til stede som bedrift i et slikt øyeblikk øker sjansen for påvirkning av preferanser og avgjørelser hos forbrukeren.

Kampanjetyper og annonseformater 

Når du skal opprette en AdWords-kampanje er det mange ulike kampanjetyper å velge mellom. Den kampanjetypen du velger burde være skreddersydd etter målsetninger for akkurat din bedrift. Valg av kampanjetype påvirker hvor annonsen din blir vist og i hvilket nettverk, samt muligheter for annonseringsformat.

Kampanjetyper:

 • Bare Søkenettverket
 • Søk med utvalgt display
 • Bare Displaynettverket
 • Universell appkampanje
 • Shopping
 • Video

Når du har valgt en kampanjetype må du også velge hvilket format du ønsker at annonsen skal vises i. Ønsker bedriften å skape merkevarekjennskap kan en tekstannonse være nyttig, mens en nettbutikk kan ha en fordel av å vise produktene sine gjennom shopping-annonser.

Annonseformater:

 • Tekstannonse
 • Dynamiske søkeannonse
 • Oppringingsannonse
 • Shopping-annonse
 • Bilde- og videoannonse

Tekst, dynamisk og oppringning er de vanligste annonsetypene innen søkenettverket og er markert med «annonse». Shopping-annonser viser produkter til salg som lenker til tilbyders side. Dette annonseformatet er merket med «sponset». De to siste annonseformatene bilde- og video vil ofte vises på Google søkepartnere sine sider.

Hvordan opprette en søkekampanje i AdWords?

Først og fremst er det lurt å kjenne til hvordan AdWords kontoen er bygget opp. Kontostrukturen er delt opp i tre nivåer; konto – kampanje – annonsegrupper. I konto settes et totalt budsjett. Kampanjetype velges etter hvor du ønsker å vise annonsen din (tekst, display, video). På annonsenivået setter du inn søkeord og annonsetekster. Her er helt basic hvordan du setter opp en vanlig tekstannonse på søkenettverket:

1. Klikk på +kampanje i AdWords. Velg «bare søkenettverket».

Skjermdump

2. Velg type underkampanje basert på målsetning. Fyll inn resterende innstillinger. Her kan du velge standard eller alle funksjoner. Det kommer an på hvor i dybden på annonsen du ønsker å gå. Du kan også velge om du vil ha en dynamisk søkekampanje, app installasjon eller anrop. Siden vi skal lage en ren tekstannonse anbefaler jeg «alle funksjoner».

Skjermdump

3. Velg «opprett tekstannonse». Lag annonsegruppenavn, finn søkeord og fyll inn resterende innstillinger. Jeg anbefaler å lage en gruppe for hvert produkt. Hvis du har en kampanje for interiør, så lager du for eksempel en gruppe for puter og en for tepper. På denne måten optimaliserer du bruken av søkeord. Keyword Planner er et nyttig verktøy for å finne søkeord. Du finner det under «verktøy» i AdWords.

Skjermdump

Dette er de basic stegene for å opprette en søkekampanje. Du må selvfølgelig også sette deg inn i mer detaljerte innstillinger som; stedsmålretting, ulike typer budsjett, språkmålretting og bruk av annonseutvidelser.

Velg en budstrategi på grunnlag av målene dine

Når du skal velge en budstrategi vil dette avhenge av kampanjetypen du har valgt. Det er flere budstrategier å velge mellom, men som er skreddersydd for ulike kampanjer. Er fokuset å skaffe flere visninger, klikk eller konverteringer?

Tre budstrategier med ulikt fokus:

1. Kostnad per klikk (CPC) budgivning. Hvis bedriftens fokus er å generere mer trafikk til eget nettsted vil det være lurt å fokusere på klikk. Innen klikk finnes det tre ulike budstrategier;

 • Maksimer antall klikk. Den første strategien innen klikk er en automatisk budstrategi og den enkleste strategien. Det eneste du trenger å sette opp er et dagsbudsjett. Resten vil AdWords automatisk administrere for deg slik at du får så mye klikk som mulig for ditt budsjett.
 • Manuell CPC-budgivning. Den andre strategien innen klikk er det du selv som administrerer. Du setter selv de høyeste CPC-budene du vil ha. I tillegg kan du angi ulike bud for de ulike annonsegruppene i en kampanje, eller for individuelle søkeord. Med andre ord kan du manuelt øke budene for de søkeordene du ser at er mest effektive.
 • Utvidet CPC (eCPC). Utvidet CPC er en budstrategi hvor du setter et dagsbudsjett og en maks CPC på søkeordene, men hvor du tillater AdWord å justere budet opp 30% eller ned 100% for å optimalisere antall klikk. Utvidet CPC krever at du har satt opp konverteringssporing.

2. Kostnad per tusende synlige visning (vCPM) budgivning. Hvis bedriftens fokus er å oppnå økt merkebevissthet, men ikke nødvendigvis økt trafikk til eget nettsted, så vil det være lønnsomt med en strategi for å skaffe visninger. En vCPM strategi innebærer manuell budgivning for synlige visninger. Denne strategien er kun tilgjengelig for kampanjer i Displaynettverket.

 • Kostand per tusende visning (CPM). Kostnad per tusende visning er veldig lik vCPM. Forskjellen er at hos vCPM så regnes en annonse som vist hvis den er 50% synlig på kundens skjerm. Med CPM regnes annonsen som synlig selv om kunden har sett den eller ikke på skjermen.

3. Kostnad per handling (CPA) budgivning. Hvis bedriftens fokus er få kundene til å gjennomføre en spesifikk handling (laste ned et dokument, gjennomføre et kjøp) på nettstedet sitt, så vil en strategi basert på konverteringer være lønnsomt. CPA budgivning er en mer avansert strategi. En bestemt handling kan være alt fra salg, nedlastning av app, lese et blogginnlegg etc. Det stilles to krav til annonsen din for at du skal kunne ta i bruk en CPA budgivning. Først og fremst skal annonsen være rettet mot enten Søkenettverket, Displaynettverket eller en miks av disse to. For det andre så må du ha slått på konverteringssporing.

Bruk av søkeord

Søkeord er et av de viktigste elementene for annonser på søkenettverket. Det er søkeordene som knytter søkeren (forbrukeren) med annonsene dine. Det er derfor viktig at søkeordene er relevante i forhold til annonsen du ønsker å vise. Sett deg gjerne inn i forbrukerens perspektiv og tenk på hva h*n ville ha søkt. Det er også lurt å gruppere søkeord etter relevans til hverandre i ule annonsegrupper. Jo mer relevant søkeordene er med annonsen, jo høyere quality score vil annonsen din få. Det er også mulig å legge til søkeord underveis i kampanjene. Bruk gjerne søkeordrapporten for å se effekten av ulike søkeord, og for å legge til nye relevante søketermer. Rapporten finner du under kampanjer -> søkeord -> søketermer.

Skjermdump

Typer søkeordsamsvar:

Det er flere ulike typer søkeord man kan ta i bruk, også kalt søkeordsamsvar. Valg av type avhenger av flere elementer. For eksempel størrelse og kapasitet i forhold til budsjett, eller størrelse på målgruppen du ønsker å nå.

1. Fleksibelt samsvar

Hvis du ikke velger en type søkeordsamsvar, så vil søkeordene dine automatisk havne innenfor «fleksibelt samsvar». Med andre ord er dette standardinstillingen for søkeord. Annonsen vises for alle søk som inneholder søkeordet. Søkeordet krever ingen symboler for kontrollere søket.

Eksempel: veske

2. Negativt samsvar

Negativt samsvar handler om å filtrere ut ord du ikke ønsker at annonsene dine skal assosieres med. Folk som søker etter acne ullskjerf er ofte ute etter et Acne skjerf, og er derfor ikke interessert i ullskjerf fra andre leverandører. Det kan være lønnsomt for andre leverandører av ullskjerf og legge inn Acne som et negativt søkeord. På denne måten vil ikke annonsene dine vises når de inneholder ordet «Acne», og kan spare kostnader på urelevante kunder. Negative søkeord krever et minus symbol foran seg for å ha riktig effekt.

Eksempel: Acne

3. Setningssamsvar

Søkeord med setningssamsvar går ut på at annonsene dine vises for søk som inneholder et eller fler av dine ønskede søkeord. For eksempel så kan forbrukeren søke etter: svart veske til dame Oslo. Et av dine søkeord er «veske til dame», og din annonse vil derfor knyttes opp mot søket. Setningssamsvar krever symbolet anførselstegn for gi riktig effekt.

Eksempel: «veske til dame»

4. Eksakt samsvar

Når du bruker eksakt samsvar så må søkerens søk være akkurat det samme som ditt ønskede søkeord for at annonsen skal vises. Denne typen søkesamsvar brukes gjerne ved en snever målgruppe eller når du har et lite budsjett for å lettere kunne kontrollere budsjett og søk. Eksakt samsvar krever symbolene «[]» for å gi rett effekt.

Eksempel: [fjellreven sekk rød]

Det er lurt å ta i bruk flere av de ulike samsvartypene ut i fra dine egne målsetninger. Ønsker du å nå ut til mange er fleksibelt samsvar nyttig, ønsker du kun noen spesifikke søkere er eksakt samsvar godt egnet. Det finnes også flere ulike typer negative samsvar. Disse kan du lese mer om her.

Optimaliser kampanjene dine

Når kampanjene dine er oppe og går, er det flere små justeringer som må til for å optimalisere resultatene du får. For markedsførere handler det ikke bare om å levere rett budskap, men også til rett tid. Ikke minst er det viktig å kunne levere et godt, men også relevant innhold i forhold til akkurat dine kunder – som vil generere flest mulige klikk.

Noen generelle tips for å optimalisere en kampanje:

 1. Ta full utnytte av utvidelser. Ved bruk av tekstannonser vil det være lønnsomt å bruke hele tegngrensen. Dette vil gjøre at annonsen din opptar større plass på siden og synligheten øker. Du vil få et større klikkbart område, samt at du vil kunne kommunisere bedre med søkeren.
 2. Vær nøye med søkeord. Det er søkeordene som vil matche søkerne med dine annonser. Pass på at søkeordene passer til dine målsetninger for bedriften. Tenk at det er søkeordene som gjør at søkerne finner deg, og de bør derfor gjenspeile de ulike ordene en søker ville ha brukt for å finne deg. Administrere samsvarstyper for å øke vekst, eller kontrollere antallet du ønsker å nå. Bruk søkeordrapporten underveis for å se hva folk søker etter. Her kan du legge til nye relevante søkeord. Søkeordrapporten eller «search term report» finner du under kampanjer -> søkeord -> søketermer.
 3. Se på budjusteringer. Underveis som kampanjene kjører vil du kunne se hvor mye av budsjettet kampanjene faktisk bruker, og hvor mange klikk eller impressions du har fått. Hvis du har et lavt budsjett vil kampanjene dine ofte bli begrenset. Hvis du ser at det er disse kampanjene som allikevel gir best resultat, så kan det være lurt å justere opp dagsbudsjettet. Det samme gjelder også for søkeord – hvis du manuelt har satt en maks CPC. Justeringer av budene dine underveis gjør det lettere å nå annonseringsmålene dine.

Den visuelle læringstypen

Hvis du er mer av den visuelle typen som lærer gjennom video har Google en kort, men god introduksjonsvideo for hvordan Google søk fungerer.

OBS! Det har kommet en ny versjon av Google AdWords. Denne guiden er basert på den gamle versjonen, da det er denne jeg har på min konto. Du kan enkelt sjekke hvilken versjon du har. Gå inn på AdWords konto; har du et tannhjul i høyre hjørne for å justere innstillinger så har du den gamle versjonen. Har du tre prikker i høyre hjørne så har du den nye versjonen. Google sin eksamensguide vil vise hvordan ting gjøres for både den nye og gamle versjonen.

Hvis du selv ønsker å bli sertifisert innen søkeannonsering eller noen av de andre områdene Google tilbyr, så finner du de ulike eksamensguidene her. Lykke til!

Kilde: Studieveiledning for eksamen i søkeannonsering

(Visited 185 times, 1 visits today)

Be First to Comment

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *